New World Studios
媒体和金融科技公司
被收购 国外
公司介绍
公司标签
区块链数字货币区块链技术金融金融科技人工智能媒体
公司介绍
New World Studios Ltd是毛里求斯一家媒体和金融科技公司,它专注于为非洲和亚洲开发区块链和数字货币解决方案。
公司名称
New World Studios Ltd
融资状态
当前轮次
融资时间
融资金额
投资方
比例
估值
FA
来源
被收购
2018-09
未披露
IT Ventures AB
-
-
-